OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Rozhlasové vysílání programu Radio Ukrajina a web radioukrajina.cz provozuje MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, IČ: 27604942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 11148.

(dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje Správce:
adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 409 111
e-mail: obchod@mms.cz

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: gdpr@mms.cz
Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy automatizovaně nebo manuálně.


Informace pro posluchače, kteří zavolají do studia rádia.

Osobní údaje posluchačů, kteří se dovolali do studia, budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Za účelem splnění právní povinnosti uchovávat po dobu 30 dní záznam rozhlasového vysílaní budeme zpracovávat záznam Vašeho telefonického hovoru, který byl zveřejněn v rámci rozhlasového vysílání. V případě, že subjekt údajů ve vysílání uvede další informace obsahující osobní údaje, tyto údaje nebudeme dále zpracovávat ani předávat bez náležitého informování v konkrétních případech.

U posluchačů, kteří se dovolají do studia, ale nebudou zapojení do rozhlasového vysílání, nebude hovor zaznamenán.

Z důvodů vyváženosti okruhu posluchačů, kteří dostanou prostor ve vysílání a ochrany před šířením nepravdivých informací mohou být u volajících zpracovávány následující údaje: telefonní číslo, jméno a příjmení, obec bydliště, pohlaví (pokud byly sděleny) a údaj o stupni komunikativnosti posluchače. Jedná se o oprávněný zájem správce, jelikož zejména u podnětů posluchačů je v některých případech nutné ověřit pravdivost sdělených informací. Oprávněným zájmem správce je také to, aby se do vysílání mohl zapojit co nejširší okruh posluchačů. Nově volající tak mohou dostat přednost před těmi, kteří se dovolali nedávno.

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:

  • společností a techniků, zajišťujících provozování rozhlasového vysílání úschovu záznamů rozhlasového vysílaní,
  • moderátorů, kteří se podílejí na tvorbě rozhlasového vysílaní a mají přímý kontakt s volajícími,
  • IT specialistů zajišťujících provoz studií.

Osobní údaje budou z důvodu oprávněného zájmu Správce zpracovávány po dobu 5 let od posledního telefonického kontaktu. 

Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy automatizovaně.


Zpracování osobních údajů účastníka soutěže

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli registrovat do naší soutěže „Soutěž Rádia Ukrajina“ organizované společností MEDIA BOHEMIA a.s. (dále jen „Soutěž“). Seznamte se, prosím, před odesláním registrace nejprve s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností MEDIA BOHEMIA a.s.

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“.

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo. 

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem vyhodnocení Soutěže a vyplacení případné výhry v Soutěži a za účelem splnění případné zákonné evidenční povinnosti společnosti MEDIA BOHEMIA a.s.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro potřeby vyhodnocení Soutěže a vyplacení případné výhry v Soutěži a za účelem splnění případné zákonné evidenční povinnosti společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže.


 Zpracování osobních údajů při komunikaci s posluchači na webu radioukrajina.cz

Za účelem komunikace s posluchači a fanoušky Rádia Ukrajina Správce na webové stránky radioukrajina.cz implementoval komunikační platformu umožňující live chat s moderátorem rádia a odeslání e-mailu se vzkazem v době, kdy je moderátor offline.

Osobní údaje posluchačů, kteří využili komunikační platformu na webu radioukrajina.cz, budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Společnost MEDIA BOHEMIA a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu jméno, příjmení a e-mail, případně údaje, které subjekt údajů uveden v odeslané zprávě..

Účelem zpracování je komunikace s posluchači Rádia Ukrajina, která je oprávněným zájmem Správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu komunikace a nejdéle 1 měsíc po jejím skončení.

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:

  • moderátorů, kteří se podílejí na tvorbě rozhlasového vysílaní
  • IT specialistů zajišťujících provoz webu radioukrajina.cz

Copyright © 2022 MEDIA MARKETING SERVICES a.s., All Rights Reserved.